Back to Top

Glenne barnehage er nedlagt

Barnehagens videre drift ble beseglet ved kommunal endring av satser for driftstilskudd. Vi var glade i barnehagen vår, både i barna og i de ansatte. Derfor beklager vi vedtaket om nedleggelse pr. 30. juni 2015, men vi måtte se realiteten i øynene.

Takk til alle foreldre som siden 1991 har betrodd oss barna sine. Og takk til de ansatte for flott innsats!

 

Andreas Holtan

leder Halden Normisjon