Back to Top

Møte med Sverre Fjeldberg og Turid Pettersen

Godt møte i en høstmørk kveld.

Når mørket senker seg utendørs trer korset i fasaden klart frem, godt synlig for alle i nærområdet vårt. Håpet er at nabolaget skal bli minnet på at Glenne bedehus vil være veiviser i en mørk verden.

Turid Pettersens sanger løftet frem evangeliet, akkompagnert av Aase Gimle Holtan. Sverre Fjeldberg, administrasjonssjef i Normisjon, region Østfold, forkynte fra Johannes åpenbaring, kapittel 3 fra vers 7. Vi anbefaler deg å finne frem teksten i din Bibel og lese den. Der får du trøst og stor kraft i hverdagslivet ditt.